ความปลอดภัยทางไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะตระหนักว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่การมีส่วนร่วมทั่วโลกในความพยายามเหล่านี้ก็เริ่มจำกัดการจัดตั้งฟอรัมแห่งการเผชิญเหตุและทีมรักษาความปลอดภัย ซึ่งยังคงเป็นองค์กรผู้นำด้านความปลอดภัยระดับโลกวิธีที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาอาจจะไม่มีอยู่ในพื้นที่นั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

มากกว่าการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ไว้วางใจโดยไม่มีความพยายามของผู้เผชิญเหตุที่เผชิญเหตุอินเทอร์เน็ตที่เรารู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีอัลกอริธึมใหม่หรือเทคนิคใหม่สำหรับการพูดการตรวจจับการบุกรุก แต่จริง ๆ แล้วการทำให้มันทำงานและใช้งานได้นั้นต้องมีคนดำเนินการและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องดีที่คิดว่าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมบางอย่างจะแก้ไขทุกอย่าง แต่ในทางปฏิบัติผู้คนต้องคอยอัพเดทอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องรับมือกับศัตรูที่ชาญฉลาดคุณต้องอยู่ข้างหน้านั้น